Đặt cược

Hoàng Long CMS - chính thức ký kết Visa Kỹ năng đặt cược W88

Lao động Việt Nam có thể sang Nhật làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú và khách sạn NDĐT- Thời gian tới, lao động đặt cược Việt Nam sẽ có cơ hội sang thực tập, làm việc tại W88 trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và khách sạn. Hợp...

Xem thêm

Đi về đâu hỡi em? Visa Kỹ năng đặt cược Tokutei Ginou

Sau vài tháng bắt đầu luật Kỹ năng đặt cược (Tokutei gino) hiệu lực, cho đến ngày hôm nay, có tất cả 35 công ty trên cả nước được nhìn nhận là Công ty hỗ trợ đăng lục W88. Nhìn qua danh sách, hơi giật mình; tỉnh-thành phố lớn...

Xem thêm

Quy trình tham gia Kỹ năng đặt cược

Thi kỹ năng đặt cược = Thi kỹ năng chuyên môn của ngành nghề chọn đi + Thi năng lực tiếng Nhật trình độ N4   CÁC TRƯỜNG HỢP THI KỸ NĂNG ĐẶT CƯỢC QUI TRÌNH THAM GIA QUI TRÌNH ĐÀO TẠO 1 Thực tập sinh về nước (3 - 5 năm) Thời gian làm việc trên 2...

Xem thêm

Chương trình Kỹ năng đặt cược

Thông tin cơ bản và chính xác về chương trình Kỹ năng đặt cược làm việc liên tục 5 năm tại W88 được tổng hợp từ nhiều nguồn chính thống (tính đến thời điểm hiện tại - 10/07/2019). Tuy nhiên, do là chương trình mới, luật W88 cũng như...

Xem thêm